WYKAZ 

wód użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski w Piotrkowie Trybunalskim w 2010 r. 

1) Obwody Rybackie udostępnione dla wędkarzy Okręgu Radomskiego PZW w ramach porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek:

§  Pilica Nr 4 – od czoła zapory Zbiornika Sulejów do ujścia rzeki Drzewiczki wraz z dopływami i starorzeczami z wyłączeniem rzeki Wolbórki i rzeki Gać.

§   Drzewiczka Nr 1 – od źródeł do ujścia wraz z rzeką Wąglanką od źródeł do ujścia i innymi dopływami.

2) Zbiorniki zaporowe udostępnione do wędkowania w ramach porozumienia z Okręgiem Radomskim PZW.:

Lp.

Nazwa

Pow.(ha)

Gmina

1.

Miedzna

180,00

k/Opoczna

2.

Drzewica

100,00

k/Drzewicy

3.

Górny Młyn

5,50

k/Końskich

4.

Spała

3,50

k/Spały

5.

Świrca Dół

1,00

k/Nowego Miasta

6.

Browary I i II

3,75

k/Końskich

7.

Piła

3,75

k/Końskich

8.

Stary Młyn

2,10

k/Końskich

9.

Drutarnia

2,00

k/Końskich

10.

Szabelnia

2,00

k/Końskich

11.

Stara Kuźnica

2,00

k/Końskich

 

 

3) Obwody rybackie użytkowane przez Okręg Piotrkowski PZW:

 

1.     Widawka Nr 1 – od źródeł do m. Zagrodniki wraz z dopływami,

2.     Grabia Nr 1 – od źródeł do m. Jamborek wraz z dopływami,

3.     Pilica Nr 2 – od ujścia rzeki Czarna Włoszczowska do ujścia rzeki Czarna Konecka wraz z dopływami, z wyłączeniem rzeki Czarna Włoszczowska,

4.     Pilica Nr 3- od ujścia rzeki Czarna Konecka do czoła Zbiornika Sulejowskiego, z wyłączeniem rzek: Czarnej Koneckiej, Luciąży.

5.     Pilica Nr 4 – od czoła zapory Zbiornika Sulejowskiego do ujścia rzeki Drzewiczki wraz z dopływami i starorzeczami, z wyłączeniem rzeki Wolbórki i rzeki Gać.

6.     Wolbórka Nr 1 – od źródeł do ujścia do rzeki Pilicy wraz z rzeką Bieliną od źródeł do ujścia do rzeki Wolbórki.

7.     Luciąża Nr 1 – od źródeł do jej ujścia do zalewu sulejowskiego wraz ze starorzeczami i dopływami.

8.     Drzewiczka Nr 1  - od źródeł do ujścia wraz w rzeką Wąglanką od źródeł do ujścia i innymi dopływami.

 

 

4) Zbiorniki zaporowe, na których dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających w 2010 r.

 

1.     Zbiornik Sulejów – 1980 ha (k/Sulejów – Tomaszów),

2.     Zbiornik Cieszanowie – 217 ha, (k/Rozprzy),

3.     Zbiornik Miedzna – 180 ha, (k/Opoczna),

4.     Zbiornik Bugaj – 52,00 ha, (k/Piotrkowa Trybunalskiego).