ZESTAWIENIE WÓD OKRĘGU PZW W LUBLINIE

WRAZ Z OBOSTRZENIAMI NA TYCH WODACH

W 2010 ROKU.

Nazwa obwodu rybackiego

Powierzchnia     w ha

Położenie

Rzeka Wisła

obwód Nr 1

3.727,10 ha

Obwód obejmuje wody rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Sanny do Wisły do ujścia rzeki Wieprz do Wisły, wraz ze starorzeczami.

Rzeka Chodelka Nr 1

73 ha

Obwód obejmuje wody rzeki Chodelki na odcinku od piętrzenia w miejscowości Grabówka do ujścia do rzeki Wisły. (od źródeł do m. Grabówka – woda górska)

Rzeka Wyżnica Nr 1

57,40 ha

Obwód obejmuje wody rzeki Wyżnicy od źródeł do ujścia do rzeki Wisły oraz rzekę Urzędówkę.

Odcinki od progu powyżej mostu drogowego w Kolonii Boiska oraz od młyna w Prawnie do ruin starego młyna w miejscowości Bór, wraz z jej dopływem o nazwie Podlipie – woda górska.

Rzeka Kurówka

27,80 ha

Obwód obejmuje wody rzeki Kurówki od źródeł do ujścia rzeki do Wisły.

Rzeka Tyśmienica Nr 1

226,40 ha

Obwód obejmuje wody rzeki Tyśmienicy od źródeł do ujścia rzeki do Wieprza oraz rzeki Bystrzycę Północną i Piwonię.

Rzeka Wieprz  Nr 4

458,40 ha

Obwód obejmuje wody rzeki Wieprz od jazu w miejscowości Borowiaca do ujścia rzeki Bystrzycy do Wieprza oraz rzekę Giełczew.

Rzeka Wieprz   Nr 5

489,60 ha

Obwód obejmuje wody rzeki Wieprz od ujścia Bystrzycy do ujścia rzeki Wieprz do Wisły oraz jezioro Kunów.

Rzeka Bystrzyca Nr 2

295,30 ha

Obwód obejmuje wody rzeki Bystrzycy od ujścia rzeki Krężniczanki do Bystrzycy wraz z wodami zbiornika Zembrzyce.

Rzeka Bystrzyca Nr 3

76,10 ha

Obwód obejmuje wody rzeki Bystrzycy od zapory czołowej zbiornika Zembrzyce do jej ujścia do rzeki Wieprz.

Uwaga:

Na zbiorniku Zembrzyce w Lublinie obowiązują następujące obostrzenia:

- zakaz spinningowania i połowu żywca do dnia 31 maja,

- wymiar ochronny szczupaka – 55 cm,

- wymiar ochronny suma – 80 cm,

- dobowy limit połowu:

.         szczupak – 1 szt,

.         sandacz – 2 szt,

.         lub sandacz i szczupak.

 

 

 

 

 

 

JEZIORA

 

Nazwa akwenu

Powierzchnia w ha

Położenie

Uwagi

Jezioro Firlej

91,30

Gmina Firlej

 

Jezioro Rogóźno

57,10

Gmina Ludwin

Łowisko licencyjne, obowiązuje dodatkowa opłata.

Jezioro Białka

34

Gmina Dębowa Kłoda

 

Jezioro Bikcze

105,70

Gmina Ludwin

 

Jezioro Białe Uścimowskie

61,60

Gmina Uścimów

 

Jezioro Dratów

133,40

Gmina Łęczna

 

Jezioro Krzczeń

175,60

Gmina Ludwin

 

Jezioro Maśluchowskie

28,20

Gmina Uścimów

 

Jezioro Piaseczno

85,90

Gmina Ludwin

 

Jezioro Uściwierz

205,50

Gmina Sosnowica

 

Jezioro Miejskie

43,30

Gmina Ostrów Lubelski

 

Jezioro Mytycze

202,00

Gmina Ostrów Lubelski

 

 

Pozostałe wody:

Zbiornik Budzyń – 41,36 ha, m. Kraśnik,

Zbiornik Zimna Woda – 16,60 ha, m. Łuków,

Zbiornik Poniatowa – 9,00 ha, m. Poniatowa,

Staw Parkowy – 0,80 ha, m. Nałęczów,

Staw Wola Rudzka – 10,50ha, m. Opole Lubelskie,

Zbiornik Opole – 2,20 ha,  m. Opole Lubelskie,

Młyński - 1,00 ha, m. Opole Lubelskie,

Grabówka - 1,20 ha, m. Opole Lubelskie,

Zbiornik Chodel – 13,70 ha,  m. Chodel/Pow. Opole Lubelskie,

Parkowy Dęblin – 2,51 ha, m. Dęblin/Pow. Ryki,

Zbiornik Bełżyce – 1,70 ha m. Bełżyce/Powiat Lublin,

Zbiornik Skorczyce – 2,50 ha,  Gmina Urzędów,

Zbiornik Nowodwór – 4,25 ha, Gmina Nowodwór.

Uwaga:

Na zbiorniku Budzyń obowiązuje wymiar ochronny dla szczupaka do 50 cm,

Na stawie Wola Rudzka obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających.

 

Łowiska specjalne (obowiązują dodatkowe składki):

Zbiornik Podzamcze – 10,80 ha, m. Bychawa,

Zbiornik Olesin – 9,50 ha, m. Kurów,

Zbiornik Markuszów – 5,27 ha, m. Markuszów,

Staw Pałacowy – 5,25 ha , m. Lubartów,

Zbiorniki Mełgiew I i II – 4,86 ha, m. Mełgiew,

Zbiornik Skalski – 2,76 ha, m. Ryki.

 

 

RZEKI – WODY GÓRSKIE.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia - wędkowanie na wodach górskich

 może odbywać się po wniesieniu pełnej składki okręgowej na wody górskie

 obowiązującej w Okręgu Lubelskim PZW .

Nazwa obwodu

Powierzchna w ha

Położenie

Rzeka Bystrzyca Nr 1

27,46

Obwód obejmuje wody rzeki Bystrzycy od źródeł do ujścia rzeki Krężniczanki do rzeki Bystrzycy

Rzeka Krężniczanka w obwodzie Nr 2 rzeki Bystrzycy

6,80

Obwód obejmuje wody rzeki Krężniczanki od źródeł do ujścia rzeki Krężniczanki do rzeki Bystrzycy.

Rzeka Bystra Nr 1

23,84

Obwód obejmuje wody rzeki Bystrej od źródeł do jej ujścia do rzeki Wisły.

Rzeka Ciemięga w obwodzie Nr 3 rzeki Bystrzycy

9,10

Obwód obejmuje wody rzeki Ciemięgi od źródeł do jej ujścia do rzeki Bystrzycy.

Rzeka Wyżnica Nr 1

27,00

Obejmuje wody rzeki Wyżnicy na odcinkach – od progu pow. mostu drogowego w Sosnowej Woli do piętrzenia poniżej mostu drogowego w Kolonii Boiska oraz od młyna w Prawnie do ruin starego młyna w miejscowości Bór wraz z jej dopływem Podlipie.

 

Uwaga:

  1. Obowiązują wymiary ochronne dla pstrąga potokowego i lipienia – do 35 cm,
  2. Dobowy limit połowu – do 2 szt.,
  3. Zakaz stosowania haczyków i kotwic z zadziorami,
  4. Wprowadza się zakaz zabierania pstrągów i lipieni (no kill)m na następujących odcinkach rzek:

-          na rzece Bystrej - od mostu drogowego przy targowisku w Wąwolnicy do zapory w miejscowości Iłki,

-          na rzece Bystrzycy – od brodu powyżej młyna w Kiełczewicach Górnych do mostu w Strzyżewicach oraz od jazu piętrzącego w Osmolicach i jazu na Kosarzewce do jazu w Prawiednikach.

-          na rzece Urzędówce – do czasu uregulowania statusu jako rzeki górskiej.

  1. Na wodach górskich Okręgu Lubelskiego PZW ustala się limit miesięczny dla pstrąga i lipienia łącznie w ilości do 4 szt.
  2. Na wodach górskich Okręgu Lubelskiego PZW wprowadza się zakaz zabierania pstrągów w okresie od 1 stycznia do 1 lutego.