Uchwała nr 8/2009

Zarządu Okręgu

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu

 z dnia 26 września 2009 r.

 

w sprawie sprawowania opieki organizacyjnej przez Zarząd Okręgu nad kołami PZW.

 

Na podstawie § 46 pkt 19 i 28 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Zarządu Okręgu sprawuje nadzór finansowy i organizacyjny nad działalnością jednostek Kół Polskiego Związku Wędkarskiego.
  2. Pomoc i doradztwo w prowadzeniu działalności statutowej Kół, określonej Regulaminem Organizacyjnym Koła Polskiego Związku Wędkarskiego zapewnia Zarząd Okręgu poprzez powołanie opiekunów Kół.
  3. Uchwala się poniższy przydział członków ZO do sprawowania opieki, o której mowa w ust. 2:

1)      Koło PZW nr 1 Białobrzegi – Andrzej Lipiński,

2)      Koło PZW nr 2 Błędów – Paweł Wlaźnik,

3)      Koło PZW nr 3 Drzewica – Andrzej Lipiński,

4)      Koło PZW nr 4 „Elektrownia Kozienice” – Krzysztof Sikorski,

5)      Koło PZW nr 5 Garbatka Letnisko – Julian Kowalski,

6)      Koło PZW nr 6 Gniewoszów – Andrzej Wałęka,

7)      Koło PZW nr 7 Grójec – Zbigniew Wawszczyk,

8)      Koło PZW nr 8 Iłża – Wiktor Świerczyński,

9)      Koło PZW nr 9 „Źródełko” Jedlnia Letnisko –Jerzy Sobecki,

10)  Koło PZW nr 10 Kozienice – Zawadzki Krzysztof,

11)  Koło PZW nr 11 Lipsko – Bogdan Michalec,

12)  Koło PZW nr 12 Ciepielów – Julian Kowalski,

13)  Koło PZW nr 13 „Starostwo Powiatowe” Radom – Antoni Chmura,

14)  Koło PZW nr 14  Mogielnica – Paweł Wlaźnik,

15)  Koło PZW nr 15 Nowe Miasto – Józef Liwiński,

16)  Koło PZW nr 16 „Lotnik” Nowe Miasto – Józef Liwiński,

17)  Koło PZW nr 17 „Orka” Pionki – Jerzy Sobecki,

18)  Koło PZW nr 18 Pionki „Miasto” – Antoni Chmura,

19)  Koło PZW nr 19 „Syrenka” Białobrzegi – Robert Płowiec,

20)  Koło PZW nr 20 Przysucha – Wiktor Świerczyński,

21)  Koło PZW nr 21 Przytyk – Robert Płowiec,

22)  Koło PZW nr 22 Radom „Energetyk” – Andrzej Jasik,

23)  Koło PZW nr 23 „Ikar” Radom – Ireneusz Frydrych,

24)  Koło PZW nr 24 Radom „Łączniki” – Andrzej Rodak,

25)  Koło PZW nr 25 Radom „Miasto” – Jan Pszczoła,

26)  Koło PZW nr 27 „Telewędkarz” Radom – Jacek Krawczyk,

27)  Koło PZW nr 28 „Kolejarz” Radom – Andrzej Rodak,

28)  Koło PZW nr 29 „Łucznik” Radom – Andrzej Jasik,

29)  Koło PZW nr 30 „Piast” Radom – Jan Pszczoła,

30)  Koło PZW nr 31 Radom „ZNTK – Leszcz” –Ireneusz Frydrych,

31)  Koło PZW nr 32 Radom „ZPT”- Jacek Krawczyk,

32)  Koło PZW nr 33 Sieciechów – Andrzej Wałęka,

33)  Koło PZW nr 34 Solec – Julian Kowalski,

34)  Koło PZW nr 35 Szydłowiec – Andrzej Lipiński,

35)  Koło PZW nr 38 Warka „Miasto” – Paweł Wlaźnik,

36)  Koło PZW nr 39 Warka „MZPOW” – Zbigniew Wawszczyk,

37)  Koło PZW nr 40 Wierzbica – Wiktor Świerczyński,

38)  Koło PZW nr 41 „Radomka” Jedlińsk – Ireneusz Frydrych,

39)  Koło PZW nr 42 Zwoleń – Andrzej Wałęka,

40)  Koło PZW nr 43 Kazanów – Bogdan Michalec,

41)  Koło PZW nr 44 „Azymut” Grójec – Paweł Wlaźnik,

42)  Koło PZW nr 45 Radom „Radpec” – Krzysztof Solis,

43)  Koło PZW nr 46 „Sumik” przy AŚ Radom – Jan Siwierski,

44)  Koło PZW nr 47  Radom „MPK” – Jan Siwierski,

45)  Koło PZW nr 48 „Wisła” Świerże Górne – Krzysztof Sikorski,

46)  Koło PZW nr 50 Skaryszew – Tadeusz Bażanow,

47)  Koło PZW nr 51„Rejon Energetyczny” Radom – Jacek Błędowski,

48)  Koło PZW nr 52 „Ustronie” Radom – Jan Pszczoła,

49)  Koło PZW nr 53 Szydłowiec – Andrzej Lipiński,

50)  Koło PZW nr 54 „Viking” Radom – Jan Pszczoła,

51)  Koło PZW nr 55 Radom „Wodnik” – Jacek Błędowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Zarząd Okręgu:

Sekretarz Zarządu Okręgu::                                                  Prezes Zarządu Okręgu:

Andrzej Jasik                                                                             Antoni Chmura