Tabela składek okresowych na 2014r.
                                                                                                                                                                                                        

 

Lp.

 

Rodzaj składki okresowej

Wody nizinne +wody górskie

Wody nizinne+ wody górskie +łódź

Wody nizinne+wody górskie+Domaniów

Wody nizinne+wody górskie+Domaniów +łódź

1

Składka jednodniowa

( dla zrzeszonych w PZW)

 

15,00

 

20,00

 

25,00

 

30,00

2

Składka trzydniowa

(dla zrzeszonych w PZW)

 

35,00

 

40,00

 

45,00

 

50,00

3.

Składka jednodniowa

( dla nie zrzeszonych i cudzoziemców)

 

45,00

 

50,00

 

55,00

 

60,00

 

                                                                                                                                          

Tabela składek   członkowskich okręgowych dla członków Okręgu PZW w Radomiu na 2014 rok.                                                                                            

 

 

Rodzaj składki

 

 

Pełna

Ulgowa I-

-młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do ukończenia 24 roku życia

- odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZW

Ulgowa II

- mężczyźni po 65 roku życia

-kobiety po 60 roku życia

 

Członek uczestnik

do lat 16

Pełna, obejmuje wody nizinne wraz ze zbiornikiem Domaniów i połów z łodzi

 

148,00

 

100,00

 

106,00

 

23,00

Składka członkowska okręgowa wraz z możliwością połowu z brzegu na zbiorniku Domaniów

 

123,00

 

75,00

 

81,00

 

bezpłatnie

Składka członkowska obejmuje połów z łodzi z wyłączeniem zbiornika Domaniów

 

123,00

 

75,00

 

81,00

Nie dotyczy-  zezwolenie musi posiadać opiekun prawny

Składka członkowska okręgowa podstawowa

 

 

98,00

 

50,00

 

56,00

 

23,00

Składka uzupełniająca na wody górskie po opłaceniu składki okręgowej na wody nizinne

 

20,00

 

20,00

 

20,00

 

bezpłatnie

 

 

WYSOKOŚC SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

W 2014 ROKU

 ( załącznik do uchwały nr 220 ZG PZW z dnia 31 sierpnia 2013 roku)

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa

(w złotych)

1

Składka członkowska

68,00

2

Składka członkowska ulgowa 50%

 1. młodzież szkolna i studenci w wieku 18-24 lat,
 2. członkowie odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZW,
 3. mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
 4. kobiety po ukończeniu 60 roku życia.

34,00

3

Składka członkowska ulgowa 75%

 1. członkowie uczestnicy do lat 16,
 2. członkowie odznaczeni odznaka PZW złota z wieńcami

17,00

4

Wpisowe

 1. członka zwyczajnego PZW,
 2. członka uczestnika PZW

 

25,00

12,00

5

Legitymacja członkowska

5,00

Uwaga: zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2014 R.

(załącznik nr 2 do uchwały nr 220 ZG PZW z dnia 31 sierpnia 2013 roku)

 

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

 

 1. Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swojego działania zarządy okręgów.

 

 

 1. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 

 1. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolne lub studenckiej.

 

 

 1. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli składek członkowskich, stosowane są po okazaniem legitymacji, potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 2. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 

Uwaga:

1) Składka uchwalona na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego jest składką członkowską ogólnozwiązkową.

2) Składkę na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód zwaną składką członkowską okręgową ustalają Okręgi PZW na terenie swego działania.

Każdy wędkarz dokonujący amatorskiego połowu ryb zobowiązany jest do posiadania zarówno składki członkowskiej ogólnozwiązkowej (zgodnie z zasadami zamieszczonymi w Tabeli składek członkowskich)  jak i składki członkowskiej okręgowej.