POROZUMIENIA

           w sprawie wzajemnego dostępu do wód w 2014 roku

          zostały zawarte z następującymi Okręgami PZW:

Biała Podlaska

1.       członkowie Okręgu w Białej Podlaskiej, po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej ulgowej na zagospodarowanie i ochronę wód na rzecz Okręgu PZW w Radomiu w wysokości 56 zł nabywają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych Okręgu Radomskiego PZW. Składka za wędkowanie na zbiorniku Domaniów – 25 zł, połów ryb ze środków pływających – 25 zł.

2.       członkowie okręgu Radomskiego PZW, po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej ulgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na rzecz Okręgu PZW w Białej Podlaskiej w wysokości 52 zł nabywają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych nizinnych Okręgu PZW w Białej Podlaskiej.

3.       Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką z wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Bielsko Biała

1.       członkowie Okręgów PZW w Bielsku Białej i Radomiu , po wniesieniu składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach PZW, nabywają prawo do wykupienia składki członkowskiej ulgowej w Okręgu PZW zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych.

2.       członkowie Okręgu PZW w Bielsku Białej wnoszą składkę ulgową w wysokości – 56 zł (składka wyłącza z wędkowania zbiornik Domaniów),

.         składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach – 81 zł,

.         składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego – 106 zł,

.         składka na wody górskie, uzupełniająca do wód nizinnych – 20 zł,

3.       członkowie Okręgu PZW W Radomiu wnoszą składkę ulgową w wysokości:

.         60 zł na wszystkie ogólnodostępne wody nizinne Okręgu PZW w Bielsku Białej,

.         75 zł na wszystkie ogólnodostępne wody nizinne i górskie Okręgu PZW w Bielsku Białej,

4.       Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką z wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Chełm

członkowie Okręgu PZW w Chełmie i Okręgu PZW w Radomiu po wniesieniu składki członkowskiej i składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych okręgach posiadają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych umawiających się okręgów.

Porozumienie nie dotyczy wód objętych dodatkowymi składkami uzupełniającymi na ochronę i zagospodarowanie wód, na których prawo do wędkowania mają członkowie po uiszczeniu tej składki.

Zwolnieni ze składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód są:

.         Honorowi Członkowie PZW,

.         Posiadający złotą odznakę PZW z wieńcami,

.         Członkowie PZW po ukończeniu 70 roku życia spełniający warunek minimum 15 letniego nie przerwanego stażu w PZW, na podstawie wpisu do legitymacji członkowskiej,

.         Młodzież ucząca się w wieku od 16 do 24 lat,

.         Członkowie uczestnicy do 16 roku życia

 

Częstochowa

1.       członkowie Okręgu PZW w Częstochowie i Okręgu PZW w Radomiu po wniesieniu składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach PZW nabywają prawo do wykupienia składki członkowskiej ulgowej w Okręgu PZW zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych.

2.       członkowie Okręgu PZW w Częstochowie wnoszą składkę ulgową w wysokości – 56 zł (upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach ogólnodostępnych i górskich z brzegu i środka pływającego)

3.       członkowie Okręgu PZW w Radomiu wnoszą składkę ulgową w wysokości 55 zł na wszystkie wody nizinne ogólnodostępne i górskie Okręgu PZW w Częstochowie,

4.       członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Kalisz

1.       członkowie Okręgu PZW w Kaliszu i Okręgu PZW w Radomiu po wniesieniu składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach PZW nabywają prawo do wykupienia składki członkowskiej ulgowej w Okręgu PZW zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych.

2.       członkowie Okręgu PZW w Kaliszu wnoszą składkę  ulgową w wysokości – 56 zł (składka upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach ogólnodostępnych z brzegu i środka pływającego),

3.       członkowie Okręgu PZW w Radomiu wnoszą składkę ulgową w wysokości 52 zł na wszystkie wody nizinne ogólnodostępne Okręgu PZW w Kaliszu,

4.       członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Katowice

1.       członkowie Okręgu PZW w Katowicach i Okręgu PZW w Radomiu po wniesieniu składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach PZW nabywają prawo do wykupienia składki członkowskiej ulgowej w Okręgu PZW zawierającym porozumienie , na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych.

2.       członkowie Okręgu PZW w Katowicach wnoszą składkę ulgową w wysokości – 56 zł – (składka wyłącza z wędkowania zbiornik Domaniów)

a)      Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach – 81 zł,

b)      Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego – 106 zł,

c)       Składka na wody górskie, uzupełniająca do wód nizinnych – 20 zł,

3.       członkowie Okręgu PZW w Radomiu wnoszą składkę ulgową w wysokości 50 zł na wszystkie wody nizinne ogólnodostępne Okręgu PZW w Katowicach.

4.       Członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Kielce

Członkowie Okręgu PZW w Kielcach i Okręgu PZW w Radomiu, po wniesieniu składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach PZW, nabywają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych i górskich umawiających się Okręgów PZW.

1.       Wędkarze Okręgu PZW w Kielcach i Okręgu PZW w Radomiu wnoszą składki uzupełniające/opłaty na łowiska specjalne i wody górskie w takiej samej wysokości jak w Okręgu wydającym zezwolenie na dane łowisko.

2.       Składki uzupełniające na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujące na terenie Okręgu Radomskiego PZW:

a)      Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów – 25 zł,

b)      Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego – 50 zł.

3.       Członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

 

Legnica

Członkowie Okręgu PZW w Legnicy i Okręgu PZW w Radomiu po wniesieniu składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach PZW nabywają prawo do wykupienia składki członkowskiej ulgowej w Okręgu PZW zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych.

1.       Członkowie Okręgu PZW w Legnicy wnoszą składkę ulgową w wysokości 56 zł – (składka wyłącza z wędkowania zbiornik Domaniów),

a)      Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach – 81 zł.

b)      Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego – 106 zł.

c)       Składka na wody górskie, uzupełniająca do wód nizinnych – 20 zł.

2.       Członkowie Okręgu PZw w Radomiu wnoszą składkę ulgową w wysokości 66 zł na wszystkie wody nizinne ogólnodostępne Okręgu PZW w Legnicy

3.       Członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Lublin

Członkowie Okręgu PZW w Lublinie i Okręgu PZW w Radomiu po wniesieniu składki na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu PZW nabywają prawo do wędkowania na wodach nizinnych, ogólnodostępnych umawiających się Okręgów.

1.       Wędkarze Okręgu PZW w Lublinie i Okręgu PZW w Radomiu wnoszą składki uzupełniające/opłaty na łowiska specjalne i wody górskie w takiej samej wysokości jak w Okręgu wydającym zezwolenie na dane łowisko.

2.       Składki uzupełniające na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujące na terenie Okręgu Radomskiego PZW:

3.       Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów – 25 zł,

4.       Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego – 50 zł.

5.       Członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Łódź

Członkowie Okręgu PZW w Łodzi i Okręgu PZW w Radomiu o wniesieniu składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach PZW nabywają prawo do wykupienia składki członkowskiej ulgowej w Okręgu PZW zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych.

1.       Członkowie Okręgu PZW w Łodzi wnoszą składkę ulgową w wysokości 56 zł – (składka wyłącza z wędkowania zbiornik Domaniów),

2.       Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach – 81 zł.

3.       Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego – 106 zł.

4.       Składka na wody górskie, uzupełniająca do wód nizinnych – 20 zł.

5.       Członkowie Okręgu PZw w Radomiu wnoszą składkę ulgową w wysokości 48 zł na wszystkie wody nizinne ogólnodostępne Okręgu PZW w Łodzi.

6.       Członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Piotrków Trybunalski

Członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim i Okręgu PZW w Radomiu, po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym Okręgu PZW  nabywają prawo do wniesienia składki członkowskiej ulgowej w Okręgu PZW zawierającym porozumienie w wysokości 25 zł, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych z brzegu.

Amatorski połów ryb wędką ze środka pływającego, na wodach udostępnionych do takiego połowu,  wymaga wniesienia dodatkowo składki okręgowej ulgowej danego Okręgu.

Wysokość składki ulgowej Okręgu PZW w Radomiu - 50 zł,

Wysokośc składki ulgowej w Okręgu Piotrkowskim PZW - 46 zł.

 

Rzeszów

Członkowie Okręgu PZW w Rzeszowie i Okręgu PZW w Radomiu po wniesieniu składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu PZW nabywają prawo do wędkowania na wodach nizinnych, ogólnodostępnych umawiających się Okręgów.

1.       Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych, łowisk specjalnych oraz wód górskich. Wędkarze wnoszą składki uzupełniające/opłaty na łowiska specjalne i wody górskie.

2.       Składki uzupełniające na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujące na terenie Okręgu Radomskiego PZW:

c)       Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów – 25 zł,

d)      Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego – 50 zł.

3.       Członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Siedlce

1.       Członkowie Okręgu PZW w Siedlcach po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód na rzecz Okręgu PZW w Radomiu w wysokości 56 zł nabywają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych nizinnych Okręgu Radomskiego PZW.

a)       Składka za wędkowanie ze środków pływających wynosi 25 zł.

b)      Składka za wędkowanie w wodach obwodu rybackiego Rzeki Wisła nr 2 – 28 zł. (przy wniesieniu tej składki nie obowiązuje składka na wody ogólnodostępne w wysokości 56 zł)

2.       Członkowie Okręgu PZW w Radomiu po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej ulgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na rzecz Okręgu PZW w Siedlcach w wysokości 52 zł nabywają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych nizinnych Okręgu PZW w Siedlcach.

3.       Członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

Sieradz

Członkowie Okręgu PZW w Sieradzu i Okręgu PZW w Radomiu, po wniesieniu składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach PZW, nabywają prawo do wędkowania na wodach nizinnych, ogólnodostępnych umawiających się Okręgów PZW.

Składki uzupełniające na zagospodarowanie i ochronę wód, obowiązujące na terenie Okręgu PZW w Radomiu:

a)      Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów – 25 zł,

b)      Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego 50 zł.

Członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Słupsk

Członkowie Okręgu PZW w Słupsku i Okręgu PZW w Radomiu o wniesieniu składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach PZW nabywają prawo do wykupienia składki członkowskiej ulgowej w Okręgu PZW zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych.

7.       Członkowie Okręgu PZW w Słupsku wnoszą składkę ulgową w wysokości 56 zł – (składka wyłącza z wędkowania zbiornik Domaniów),

8.       Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach – 81 zł.

9.       Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego – 106 zł.

10.   Składka na wody górskie, uzupełniająca do wód nizinnych – 20 zł.

11.   Członkowie Okręgu PZw w Radomiu wnoszą składkę ulgową w wysokości 73 zł na wszystkie wody nizinne ogólnodostępne Okręgu PZW w Słupsku.

12.   Członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Tarnobrzeg

 Członkowie Okręgu PZW w Tarnobrzegu i Okręgu PZW w Radomiu po wniesieniu składki na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu PZW nabywają prawo do wędkowania na wodach nizinnych i górskich, ogólnodostępnych umawiających się Okręgów.

1.       Wędkarze Okręgu PZW w Tarnobrzegu i Okręgu PZW w Radomiu wnoszą składki uzupełniające/opłaty na łowiska specjalne i wody górskie w takiej samej wysokości jak w Okręgu wydającym zezwolenie na dane łowisko.

2.       Składki uzupełniające na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujące na terenie Okręgu Radomskiego PZW:

3.       Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów – 25 zł,

4.       Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego – 50 zł.

5.       Członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Wałbrzych

członkowie Okręgu PZW w Wałbrzychu i Okręgu PZW w Radomiu po wniesieniu składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach PZW nabywają prawo do wykupienia składki członkowskiej ulgowej w Okręgu PZW zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych.

1.       Członkowie Okręgu PZW w Wałbrzychu wnoszą składkę ulgową w wysokości 56 zł – (składka wyłącza z wędkowania zbiornik Domaniów),

2.       Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach – 81 zł.

3.       Składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego – 106 zł.

4.       Składka na wody górskie, uzupełniająca do wód nizinnych – 20 zł.

5.       Członkowie Okręgu PZw w Radomiu wnoszą składkę ulgową w wysokości 66 zł na wszystkie wody nizinne ogólnodostępne Okręgu PZW w Wałbrzychu.

6.       Członkowie PZW odznaczeni „Złotą Odznaką z Wieńcami” i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich okręgowych.

 

Zamość

1.       członkowie Okręgu PZW w Zamościu i Okręgu PZW w Radomiu , po wniesieniu składek okręgowych na zagospodarowanie i ochronę wód nabywają prawo do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych.

2.       porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych, łowisk specjalnych oraz wód górskich. Wędkarze wnoszą opłaty na łowiska specjalne i wody górskie w takiej samej kwocie jak w Okręgu wydającym zezwolenie na dane łowisko.