Uchwała nr 13/2008

Zarządu Okręgu

 Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu

 z dnia 11 października 2008 r. 

w sprawie ograniczeń i limitów w połowie ryb oraz zakazów obowiązujących w 2009 r. na wodach użytkowanych przez Okręg Radomski PZW 

Na podstawie § 46 pkt. 1,8 i 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz w związku z wnioskami Okręgowej Komisji ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód, uchwala się, co następuje:

§ 1

Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu obowiązuje:

1)      zakaz połowu ryb metodą trollingu,

2)      zakaz połowu ryb ze środków pływających w godz. nocnych tj. od zmierzchu do świtu,

3)      zakaz wywożenia przynęt i zanęt na wodę środkami pływającymi, które nie posiadają znaków rejestracyjnych oraz bez wniesienia składki na połów ryb ze środka pływającego,

4)      zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi w godzinach nocnych - od zmierzchu do świtu,

5)      zakaz połowu ryb przy pomocy kuszy,

6)      wymiar ochronny dla okonia - do 18 cm – z wyłączeniem  zawodów w wędkarstwie spławikowym rozgrywanych na „żywej rybie”,

7)      limit ilościowy połowu okonia do 15 szt./dobę z wyłączeniem rozgrywania zawodów w wędkarstwie  spławikowym i spinningowym, przeprowadzanych na „żywej rybie”.

§ 2

Rzeka Radomka jest zaliczona do kategorii wód górskich na odcinku od źródeł do zbiornika zaporowego w Toporni 

( z wyłączeniem samego zbiornika) – obowiązuje składka i zasady połowu jak na wodach górskich.

§ 3

1) Na zbiorniku Domaniów obowiązuje:

-          zakaz połowu ryb ze środków pływających od 1 stycznia do 31 maja każdego roku,

-          zakaz wywozu przynęt i zanęt od  zmierzchu do świtu,

-          zakaz połowu ryb drapieżnych  od 1 stycznia do 31 maja każdego roku na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet, oraz metodą spinningową.

-          wymiar ochronny dla :

a) szczupaka – do 50 cm,

b) sandacza  - do 50 cm.

- limity ilościowe połowów:

a) szczupak – do 2 szt. /dobę,

b) sandacz – do 2 szt. /dobę,

c) sum – 1 szt./ dobę.

Przy połowie mieszanym gatunków sum, szczupak, sandacz obowiązuje limit ilościowy

do 2 szt./ dobę z zachowaniem ograniczeń określonych w pkt. a, b ,c.

2) rzeka Pilica:

obowiązuje zakaz połowu ryb na tzw. „Dołku” przy stanicy WOPR w Białobrzegach w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku. Miejsce to stanowi zimowisko dla ryb.

3) rzeka Zagożdżonka:

Jest ustanowiony obręb ochronny w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia każdego roku obejmujący rzekę i wszystkie rozlewiska od linii wysokiego napięcia w m. Świerże Górne do ujścia rzeki Zagożdżonki do rzeki Wisły.

Na tym odcinku, w okresie ochronnym, zabrania się połowu ryb oraz prowadzenia czynności szkodliwych, a w szczególności: naruszania miejsc tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk.

4) rzeka Wisła:

a) Obowiązuje  zakaz  połowu ryb od 1grudnia do 30 kwietnia na odcinku Wisły w okolicach miejscowości Zajezierze znajdującym się po lewej stronie rzeki, od ostrogi poniżej mostu kolejowego na trasie Radom-Dęblin do ostrogi położonej powyżej tego mostu. Szerokość akwenu – ok. 100 m.

b) Kanał Stężycki i Odnoga

– obowiązuje  zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku.

5) zbiornik w Mogielnicy:

- obowiązuje  ograniczenie połowu karpia do 2 szt./dobę.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Za Zarząd Okręgu: 

Wiceprezes Zarządu Okręgu:                                                Prezes Zarządu Okręgu:

         Andrzej Lipiński                                                              Antoni Chmura