Domaniów
 KRONIKA OKRĘGU
 SZTANDAR OKRĘGU
 AKT EREKCYJNY
 WŁADZE OKRĘGU
 STATUT PZW
 REGULAMIN PZW
 W OBIEKTYWIE

       S   P   O   R   T

 GALERIA ZARYBIENIA
 SKŁADKI 2014r.
 POROZUMIENIA 2014r.
 NASZE WODY

 STRONY KÓŁ
 STRONA ZG PZW STAN WÓD IMGW
Strona powstała 07.12.2005r.


  Aktualności  Okręgowe  


UWAGA


 Uchwała nr 22 /2013 Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 15 czerwca 2013 roku
w sprawie ustanowienia zakazu wędkowania
z brzegu zbiornika Siczki Górne,
na odcinku pomiędzy tarasami widokowymi.

 INFORMACJA Z XI OKRĘGOWGO ZJAZDU DELEGATÓW
 ZEZWOLENIA OKRESOWE NA AMATORSKI POŁÓW RYB W 2013 R.
 Zarybienia wód nie wchodzących
w skład obwodów rybackich.
Ostrówek, Podgórzyce i Konary

UWAGA

W związku z przypadkami dokonywania połowu ryb przez członków PZW w stawach rybnych, zwłaszcza w stawie Głuchowski m II, zwanym potocznie "Grabkowym"- informujemy, że zbiornik ten jak i inne zbiorniki wodne w Kośminie, Koceranach i Lesznowoli, położone w zlewni rzeki Jeziorki, na terenie gmin Grójec i Pniewy, są własnością Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu. Na w/w obiektach obowiązuje bezwzględny zakaz połowu ryb. Niedostosowanie się do zakazu traktowane będzie, jako akt kłusowniczy.

Informacja podana na wniosek Dyrektora RZD w Żabieńcu.

 Sumy z Domaniowa
 ZASADY OKRĘGOWEJ LIGI FEEDEROWEJ
 Informacja w sprawie zbiornika Chałupki Łaziskie.
 Informacja o eliminacjach do Spławikowych Mistrzostw Okręgu 2012
 UWAGA Zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym w Pionkach
 Odpowiedź na oświadczenie umieszczone na stronie Okręgu Mazowieckiego PZW.
 Zasady prowadzenia amatorskiego połowu ryb
na wodach użytkowanych przez
Okręg Radomski Polskiego Związku Wędkarskiego
w 2011 roku.

 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym
 Uchwała Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Radomiu
w sprawie ustanowienia ograniczeń w połowie ryb na zbiorniku
"Resztówka" w miejscowości Zalesice, gm. Wierzbica.

 Porozumienie z Okręgiem PZW w Zamościu
 Małgorzata Wesołowska Wicemistrzyni Świata
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
w sprawie połowu węgorza

 Informacja Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie dla zainteresowanych członków Okręgu Radomskiego PZW.
 Informacja w sprawie udzielonego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Uchwała w sprawie: ograniczeń i limitów w połowie ryb oraz zakazów obowiązujących w 2010 r. na wodach użytkowanych przez Okręg Radomski PZW.
 Ograniczenia na wodach Okręgu Kieleckiego obowiązujące od 1 stycznia 2010r.
 Zbiornik Resztówka udostepniony został do wędkowania
 WYKAZ wód użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski w Piotrkowie Trybunalskim w 2010 r.
 ZESTAWIENIE WÓD OKRĘGU PZW W LUBLINIE WRAZ Z OBOSTRZENIAMI NA TYCH WODACH W 2010 ROKU.
 WYKAZ WÓD UDOSTEPNIONYCH DO WĘDKOWANIA NA TERENIE OKRĘGU PZW W CHEŁMIE W 2010 R.
 Uchwała w sprawie: sprawowania opieki organizacyjnej przez Zarząd Okręgu nad kołami PZW.
 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia wysokości udziałów dla kół w 2010r.
 Uchwała w sprawie: rocznego rozliczenia kół i skarbników, sporządzania preliminarzy budżetowych, oraz walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych.
 Uchwała w sprawie ustanowienia stref ochrony ryb na zbiornikach w Szydłowcu i Koszorowie.
 Nowe wody w naszym Okręgu
 Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW w Częstochowie
 Ograniczenia i limity w połowie ryb oraz zakazy obowiązujące w 2009 r. na wodach użytkowanych przez Okręg Radomski PZW
 Wędkarze sprzątają Domaniów!
 Wody Okręgu Częstochowskiego udostępnione do wędkowania w ramach zawartego porozumienia z Okręgiem Radomskim PZW.
 Wody Okręgu Mazowieckiego udostępnione do wędkowania w ramach zawartego porozumienia z Okręgiem Radomskim PZW.
 Uchwała w sprawie nie wydawania zezwoleń przez Okręg PZW w Radomiu na prowadzenie amatorskiego połowu ryb przy pomocy kuszy
 ZAKUPILIŚMY PRZYCZEPĘ I BASENY.
 Do wszystkich wędkarzy łowiących na rzece Jeziorce
 Uchwała w sprawie: uporządkowania zasad rozprowadzania znaków wartościowych w 2007r.
 Wzór oświadczenia składanego przez wędkarza, przy zmianie przynależności.
 Uchwała w sprawie: przydziału wód kołom terenowym
 Uchwała w sprawie: wprowadzenia zakazu połowu ryb na wydzielonym akwenie rzeki Wisły
 Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie obrębu ochronnego w ramach obwodu rybackiego rzeki Zagożdżonki - nr 1.
 Opinia dotycząca zasadności wprowadzenia zakazu trollingu na zbiorniku Domaniów
 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wydzielonej strefy wodnej na zbiorniku Domaniów
 Uchwała w sprawie: wprowadzenia zakazu połowu ryb metodą trollingu
 Uchwała w sprawie zakazu połowu ze środków pływających w porze nocnej
 Uchwała w sprawie obowiązku prowadzenia rejestrów połowów ryb.
 Uchwała w sprawie ustanowienia zimowiska dla ryb i wprowadzenia zakazu połowu na "Dołku" w Białobrzegach.

K o n t a k t


Polski Związek Wędkarski
Okręg Radomski
26-600 Radom
ul. Bławatna 10
tel. (048) 363-04-66
tel./fax (048)363-42-52
skrzynka pocztowa
Biuro Zarządu Okręgu

Administrator strony
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600