UWAGA!

 

W dniu 20.12.2010 r. Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwałą Nr 28/2010 zatwierdziło porozumienie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu w sprawie wzajemnego honorowania składek na ochronę i zagospodarowanie wód.

 Porozumienie dotyczy  wód nizinnych ogólnodostępnych i jest uzupełnieniem informacji zawartych w informatorze - Instrukcji wypełniania rejestru na 2011 r. ( podpisane już po wydrukowaniu informatora).

 

WYKAZ

obwodów rybackich i innych wód użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu.

 1. Obwód rybacki rzeki Wieprz Nr 1 wraz z dopływami (w. górska) – zbiornik Rudka wyłączony z wód górskich.
 2. Obwód rybacki zbiornika Nielisz na rzece Wieprz Nr 3 (w. nizinna).
 3. Obwód rybacki zbiornika Krynice w zlewni rzeki Wieprz Nr 6             (w. nizinna).
 4. Obwód rybacki rzeki Por Nr 1 wraz z dopływami

- od źródeł do jazu w m. Tworyczów (w. górska),

- od jazu w m. Tworyczów do zbiornika Nielisz (w. nizinna).

 1. Obwód rybacki rzeki Bug Nr 1 (nizinna).
 2. Obwód rybacki rzeki Sołokija Nr 1 (w. nizinna).
 3. Obwód rybacki rzeki Rzeczyca Nr 1 (w. nizinna).
 4. Obwód rybacki rzeki Warężanka Nr 1 (w. nizinna).
 5. Obwód rybacki rzeki Huczwa Nr 1 (w. nizinna).
 6. Obwód rybacki rzeki Tanew Nr 1

- od źródeł do ujścia rzeki Wirowa wraz z dopływami (w. górska),

- rzeki: Sopot, Szum, Jeleń, Potok Łosiniecki (w. górska),

- od ujścia rzeki Wirowa do ujścia rzeki Złota Nitka (w. nizinna),

- zbiornik Majdan Sopocki ( w. nizinna),

- zbiornik Józefów (e. nizinna),

- zbiornik Górecko Kościelne – wyłączony z wód górskich,

- zbiornik Sigły – wyłączony z wód górskich.

11. Obwód rybacki rzeki Tanew Nr 2

- rzeka Biała Łada od źródeł do mostu drogowego przy ul. Lubelskiej          w Biłgoraju (w. górska),

- od ujścia rzeki Złota Nitka do ujścia do rzeki San w Ulanowie wraz z pozostałymi dopływami (w. nizinna),

- zbiornik Bojary (w. nizinna).

12. Zbiorniki : Chomiczyzna, Dobużek, Kadłubiska, Dąbrowa, Dulnik, Frampol, Podlodów, Michałów, Mircze, Młynki, Rogoźno, Cokołówka, Staw Kaśki, Staw Kościelny, Tarnogród, Zamość (wody nizinne).

13. Łowiska specjalne: Żółkiewka, Wereszyn (w. nizinne).

 

WYMIARY

Ochronne i limity połowu na wszystkich wodach Okręgu PZW Zamość.

- karp do 35 cm,

- szczupak do 50 cm,

- sandacz do 50 cm,

- okoń do 18 cm,

Pstrąg i lipień ustalone w zasadach korzystania w wód górskich, pozostałe gatunki zgodnie RAPR .

Zbiorniki wg regulaminów i limitów obowiązujących na danym łowisku.

Obręby ochronne na rzece Bug znajdujące się w gminach Mircze, Hrubieszów, Horodło w okresie od 1 listopada do 31 marca na następujących odcinkach:

od słupa granicznego nr 820 do 822 (Gołębie), od 824 do 825 (Prehoryłe), od 832 do 834 (Kryłów), od 854 do 856 (Ślipcze) , od 868 do 870 (Czumów), od 876 do 878 (Husynne), od 879 do 881 (Husynne), od 890 do 895 (Strzyżów-Rogalin), od 900 do 902 (Zosin), od 904 do 906 (Łuszków –Rogalin), od 918 do 922 (Brzeźnica), od 927 do 928 (Matcze).

 

 

ZASADY

Korzystania z wód górskich.

 1. Połów ryb przy użyciu spinningu może odbywać się od 1 stycznia do 31 sierpnia na rzekach: Wieprz i Por oraz od 1 lutego do 31 sierpnia na pozostałych.
 2. Połów ryb metodą muchową może odbywać się na wszystkich wodach przez cały rok.
 3. Połów ryb odbywa się przy użyciu przynęt zaopatrzonych w haki bez zadziorów (dopuszcza się możliwość przygięcia grotów w hakach z zadziorami).
 4. Wprowadza się odcinki specjalne:

– na rzece Por od zapory w Zakłodziu do mostu drogowego Zaporze-Gruszka Zaporska,

- na rzece Wieprz od jazu w m. Trzyniec do mostu w m. Żurawica.

5. Na zbiornikach: Górecko Kościelne, Sigły i Rudka połów ryb odbywa się na takich samych zasadach jak na rzekach górskich, dopuszcza się również połów ryb na dwie wędki, wyłącznie na przynęty roślinne. Do połowu uprawnieni są wędkarze opłacający składkę górską jak i nizinną.

6. Limity połowów: pstrąg potokowy, lipień – limit dzienny do 2 szt. łącznie, limit roczny po 30 szt.

7. Po wykorzystaniu limitu złowionych ryb wędkarz może wykupić kolejną składkę roczną lub okresową.

8. Wymiary ochronne:

- Pstrąg potokowy: Por (do 35 cm.), Wieprz (do 35 cm.), Biała Łada (do 30 cm.), Tanew (do 30 cm.)

- Lipień: Por (do 35 cm.), Wieprz (do 35 cm.), Biała Łada (do 35 cm.), Tanew (do 35 cm.).

Zasady połowu ryb, limity i wymiary ochronne ryb łososiowatych obowiązują również na wodach nizinnych.

Informacje uzupełniające na stronie: www.pzw.org.pl/56 lub na tablicach informacyjnych poszczególnych łowisk.

 

Zamieszczone na podstawie

informacji przekazanych przez

Okręg PZW w Zamościu