Informacja w sprawie zbiornika Chałupki Łaziskie.W 2012 - 2013 roku wykonana zostanie przebudowa zbiornika retencyjnego na rzece Szabasówka w m. Chałupki Łaziskie. Wykonawcą zadania są Lasy Państwowe do których należy zbiornik. Stan zbiornika przed osuszeniem groził rozmyciem drogi na grobli piętrzącej oraz zalaniem miejscowości Mniszek znajdującej się poniżej piętrzenia.
Dotychczasowe piętrzenie zapewniało głębokość wody w zbiorniku od 20 cm do 100 cm przy jazie. W wyniku przeprowadzonych pomiarów głębokości stwierdzono, że jest on mocno zamulony na powierzchni 90% lustra wody. W czasie wykonywania prac zbiornik zostanie powiększony do 6,00 ha (obecnie 3,20 ha), czasza zbiornika zostanie pogłębiona średnio o 0,90 m do planowanej średniej głębokości 1,29 m., zapora czołowa zostanie podniesiona i zabezpieczona od strony wody przed bobrami i falowaniem, grunt pobrany z czaszy zbiornika posłuży do umacniania terenu wokół zbiornika. Planowany zbiornik będzie miał zróżnicowane głębokościowo dno co wpłynie korzystnie na wielogatunkowość stanu ichtiofauny.
Od 24 do 26 marca 2012 r. obniżano stopniowo poziom wody, w tym czasie część ryb zeszła w naturalny sposób do rzeki Szabasówki. 26 marca profesjonalna ekipa rybacka odłowiła ryby pozostałe w niewielkich zastoiskach . Według szacunków pozyskano około 1500 kg ryb, które przetransportowano do należących do tego samego obwodu rybackiego zbiorników: Domaniów (około 1200 kg) i Koszorów (około 300 kg). Dużą część odłowionych ryb stanowiły gatunki preferowane przez wędkarzy tj. sandacz (około 200 kg), szczupak (około 200 kg), lin (około 150 kg), jaź (około 150 kg, w tym kilkukilogramowe okazy) oraz wiele innych cennych gatunków, w tym miętusy oraz prawnie chroniona różanka.