Informacja

w sprawie udzielonego dofinansowania ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu uzyskał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie     w wysokości  do 236.950 złotych, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.

 

„Odbudowa pogłowia ryb reofilnych, dwuśrodowiskowych i drapieżnych w obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg PZW  w Radomiu”.

 

Przedsięwzięcie zrealizowano w 2009 roku.

Uzyskano następujący efekt ekologiczny:

  1. Zasilono naturalne populacje ryb i odbudowano genetycznie.
  2. Wspomagano  naturalny rozród ryb reofilnych i drapieżnych, charakteryzujących się różnym stopniem zagrożenia ich populacji.
  3. Uzupełniono częściowo straty w liczebności spowodowane zmianami środowiskowymi, zanieczyszczeniem wód, kłusownictwem rybnym, odłowami wędkarskimi itp.
  4. Wprowadzono do środowiska ryby bardziej odporne na występowanie niekorzystnych czynników środowiskowych i mające większe szanse na przetrwanie oraz powiększenie  liczebności rozrodczego stada podstawowego.
  5. W przypadku ryb dwuśrodowiskowych – węgorza, nie przystępującego do rozrodu w wodach śródlądowych - dokonano zarybienia, które jest jedynym realnym sposobem zachowania jego populacji w użytkowanych obwodach rybackich.

 

Termin spłaty pożyczki - do dnia 31.05.2012 r.

Okręg PZW w Radomiu może ubiegać się w WFOŚiGW o umorzenie spłaty części pożyczki!

 

Zamieszczono na zlecenie WFOŚ i GW w Warszawie

                                                                       Zarząd Okręgu PZW w Radomiu.